Sprache 1 Sprache 3
 
 
 
 

Cielęta


Nowo narodzone cielęta posiadają bardo niskie rezerwy energetyczne(glikogen, tłuszcz), a ze względu na dużą powierzchnię ciała w porównaniu do wagi mają wysoki wskaźnik przemiany materii. Dlatego potrzebują po urodzeniu jak najszybciej bogatego w energię pokarmu, co dla zdrowych cieląt jest ważne, a dla chorych i młodych cieląt jest konieczne do przeżycia. Zaburzenia procesów trawienia spowodowane biegunkami prowadzą u chorych zwierząt do wycieńczenia. To przede wszystkim system odpornościowy chorych zwierząt musi pracować na najwyższych obrotach i potrzebuje do tego bardzo dobrego zaopatrzenia w energię. Często nie jest także zapewnione zaopatrzenie w witaminy, co jest szczególnie ważne w sytuacjach stresowych i tuż po urodzeniu. Słaby wzrost zwierząt zwłaszcza na początku prowadzi często do ustawicznego osłabienia, a później do złych wyników chowu, tuczenia i niskiej mleczności krów.

Straty cieląt w Niemczech wynoszą ok. 15%. Trzy czwarte upadków jest spowodowane biegunkami. Podanie zwierzętom elektrolitów jest w tym wypadku niewystarczające. W ten sposób kompensuje się tylko straty płynów i soli mineralnych, a nie zwalcza się patogenu, czyli właściwej przyczyny. Natomiast dodatkowe zastosowanie antybiotyku podnosi ryzyko uodpornienia się na niego.


Dlaczego cielęta są tak podatne na patogeny wywołujące biegunki?
W wyniku innej budowy łożyska (w porównaniu z człowiekiem) cielęta nie otrzymują przeciwciał już w łonie matki tak jak człowiek. Są one więc skazane na jak najszybsze podanie im immunoglobulin z siary. Odporność uzyskana z siarą jest tylko pomocą na początku życia. Cielęta muszą jak najszybciej wykształcić odporność czynną. W normalnym przypadku u cieląt występują dwie luki immunologiczne. Pierwsza tuż po narodzeniu, jeszcze przed podaniem pierwszej siary, a druga po 4 – 6 tygodniach, kiedy odporność bierna uzyskana z siary zanika, a odporność czynna jeszcze nie została wykształcona. Jeśli organizm zostanie dodatkowo obciążony przez stres (odsadzenie, zmiana paszy), złe warunki higieniczne (duże zagęszczenie w oborze, zły klimat w oborze), czy nieodpowiednią paszę (brak soli mineralnych, witamin), patogeny znajdą idealne warunki do życia. Do najważniejszych patogenów należą:Jakie są następstwa?
Biegunki prowadzą często do zgonu zwierzęcia, a niekiedy są przyczyną gorszego rozwoju zwierząt, co uwidacznia się nie tylko w czasie choroby, ale także w codziennym przyroście masy ciała (u słabo rozwiniętych cieląt), co z kolei jest przyczyną strat finansowych.