Sprache 1 Sprache 3
 
 
 
 

Psy i koty

Psy i koty towarzyszą człowiekowi przez całe swoje życie, a więc wymagają szczególnej uwagi zwłaszcza w pierwszych tygodniach życia, podczas pierwszego roku, ale także w późniejszym okresie i fazach krytycznych. Ten krytyczny okres jest ważnym wyzwaniem dla wszystkich właścicieli zwierząt domowych.

Młode zwierzęta
W przypadku szczeniąt i nowo narodzonych kociąt istnieją dwa czynniki ryzyka. Po pierwsze szczenięta i kocięta posiadają małe rezerwy energii. Nie wystarczają one, by pokryć bardzo wysokie zapotrzebowanie energetyczne konieczne do intensywnego wzrostu. Jednocześnie regulacja temperatury ciała, utrudniona przez dużą powierzchnię w porównaniu do wagi ciała, wymaga nakładu dodatkowej energii. Młode zwierzęta są więc skazane na szybkie pobranie pokarmu bogatego w energię.
Po drugie u psów i kotów, inaczej niż u człowieka, przekazanie przeciwciał przez matkę następuje w bardzo niewielkim stopniu. Młode muszą więc jak najszybciej po urodzeniu dostać przeciwciała z siary, aby otrzymać odporność bierną. U młodych zwierząt pojawiają się dwie luki immunologiczne. Pierwsza – bezpośrednio po urodzeniu, przed pobraniem pierwszej siary. Druga luka immunologiczna pojawia się po kilku tygodniach, gdy odporność bierna (przeciwciała od matki) zanika, a odporność czynna nie jest jeszcze wykształcona. Stres spowodowany szczepieniami, zmianą właściciela lub pokarmu dodatkowo obciąża młode i stwarza patogenom dogodne warunki rozwoju. Do najważniejszych patogenów należą:Zwierzęta starsze i wrażliwe
W przeciwieństwie do zwierząt gospodarskich, które hoduje się tylko przez krótki okres czasu, zwierzęta domowe są członkami rodziny i pozostają w niej także wtedy, gdy osiągną szczytowy punkt życia lub gdy znajdą się w krytycznej fazie spowodowanej słabą konstytucją. Zwierzęta domowe mają specyficzne potrzeby żywieniowe i są skazane na stabilizację czynności trawiennych. Tylko sprawny i dobrze funkcjonujący układ trawienny może w pełni wykorzystać wyważony i bogaty w składniki odżywcze pokarm, a tym samym zapewnić zdrowie również w późniejszym wieku. Bardzo ważne jest również wystarczające zaopatrzenie w witaminy, przede wszystkim w sytuacjach stresowych. Niedobór witamin prowadzi do złej konstytucji zwierząt i może przyczynić się do rozwoju różnych chorób.