Sprache 1 Sprache 3
 
 
 
 

Witaminy

Witaminy są ważnymi składnikami odżywczymi dla organizmu. Muszą one zostać dostarczone z pokarmem lub paszą, ponieważ organizm sam ich nie wytwarza lub wytwarza ich zbyt mało.
Nazwa pochodzi od łacińskich słów vita (życie) i amin – związek chemiczny zawierający grupę aminową. Na początku XX wieku naukowcy prowadzili badania nad chorobami związanymi z niedoborami w pożywieniu i w ten sposób odkryli witaminy. Pierwsze odkryte witaminy zawierały co prawda grupę aminową, ale większość znanych dzisiaj witamin została odkryta późiej i należy do innych związków chemicznych, np. kwasów. Jednak termin „witamina“ został ogólnie przyjęty.
Poszczególne witaminy pełnią odpowiednie zadania w organizmie. Brak witamin może doprowadzić do choroby.


Do najważniejszych witamin należą:

 
 
 Related Links:

Witaminy

Vitamins as nutrients