Sprache 1 Sprache 3
 
 
 
 

Energia

Nowo narodzone zwierzęta dysponują małymi rezerwami energii (glikogen, tłuszcz) i charakteryzują się wysoką utratą energii, co jest spowodowane dużą powierzchnią ciała w stosunku do wagi. Wskaźnik wzrostu jest bardzo wysoki. W normalnym przypadku w pierwszych dniach, a nawet tygodniach energii dostarcza siara. Jednak w przypadku bardzo liczebnych miotów lub choroby matki ilość siary jest często niewystarczająca, albo nawet wcale jej nie ma.
Dlatego każda dodatkowa ilość energii, którą młody osobnik może otrzymać jest bardzo ważna. Szczególnie ważną rolę odgrywa energia u zwierząt z objawami biegunki, ponieważ biegunka prowadzi do niskiego wchłaniania esencjonalnych substancji odżywczych przy jednocześnie wysokim zapotrzebowaniu na energię.

Dobrym źródłem energii są dekstroza i olej słonecznikowy.


Dekstroza (lub glukoza) dostarcza szybko dostępną energię, bo przechodzi ona bezpośrednio do krwi. Zwierzęta czerpią glukozę bezpośrednio z pożywienia albo z rozkładu skrobi lub też z własnego glikogenu. Glukoza ma istotne znaczenie w przemianach energetycznych zwierząt. Energia konieczna jest do procesów zachodzących w komórkach, ponieważ w trakcie tych procesów wykonywana jest praca chemiczna, osmotyczna i mechaniczna. Poza tym organizm potrzebuje energii do syntezy związków organicznych, do aktywnego transportu składników odżywczych do komórek albo z komórek przez błony komórkowe oraz do poruszania się (skurcze mięśni). Czerwone krwinki oraz rdzeń nerkowy są całkowicie zależne od dostarczenia energii, a mózg jest częściowo zależny od poziomu glukozy.
Dekstroza jako łatwo dostępne źródło energii jest znakomitym produktem do zaopatrzenia młodych osobników.
Olej słonecznikowy
posiada wysoką wartość energetyczną i jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe. Uderzająca jest wysoka koncentracja witaminy E, która chroni przed utlenianiem i polepsza trwałość podczas przechowywania produktów. Olej słonecznikowy jest łagodny w smaku i dlatego jest chętnie przyjmowany przez zwierzęta jako źródło energii.

 
 
 Related Links:

Glukoza

Olej sonecznikowy